image

Image


image


Revisie Knieprothese

image Klachten


Een revisie van een (deel van) een knieprothese houdt in dat (een deel van) uw knieprothese moet worden vervangen door een revisie knieprothese. Het vervangen van de knieprothese kan op verschillende manieren, van gedeeltelijk tot geheel, afhankelijk van de reden tot revisie. Alvorens de orthopeed onderzoekt of een revisie van uw knieprothese noodzakelijk is, heeft u vaak last van een van onderstaande klachten:

  • Een voorheen goed functionerende knieprothese gaat pijnklachten geven. Dit kan ten gevolge van loslating zijn.
  • Een instabiel gevoel. Dit kan ten gevolge van een versleten meniscusblok zijn
  • De beweeglijkheid van de knie is afgenomen ten gevolge van de pijn en eventuele zwelling.

Het kan ook zijn dat bij een röntgenfoto een loslating of slijtage is gevonden van uw knieprothese. Als uw huidige prothese los heeft gelaten, dan wordt eerst gecontroleerd of deze loslating het gevolg is van een infectie. Als een infectie de oorzaak is van de loslating dan dient eerst de infectie te worden behandeld en vervolgens de knieprothese te worden vervangen. Meestal is er een tussenliggende periode waarin u tijdelijk geen knieprothese heeft. Bij loslating zonder infectie wordt getracht alleen het losliggende deel te vervangen door een nieuw onderdeel.

 

U kunt hier de folder -Revisie Knieprothese- van Orthopedium downloaden

image

image