image

Image


image


Resurfacing heupprothese

 

image

Klachten

Een heupprothese wordt in Nederland steeds meer geplaatst, vaak doordat de heup is versleten door artrose. De resurfacing heupprothese is een prothese waarbij zoveel mogelijk bot van de heupkop wordt gespaard; er wordt als het ware een kapje over heen geschoven. Dit kapje heeft wel wat weg van een fietsbel, vandaar dat veel mensen de naam fietsbelheup kiezen. De maat van de kom wordt bepaald door de maat van de heupkop. Omdat de maat van de kop relatief groot is, geeft dit veel stabiliteit van de heup. Een ander voordeel van deze prothese is dat relatief veel bot van de heupkop wordt gespaard. Een risico van deze heup is een breuk van de hals van de heup; om deze reden wordt bij mensen met een verhoogd risico op botbreuken niet gekozen voor deze prothese.

De klachten bij heupartrose ontstaan meestal geleidelijk, maar kunnen ook een plotseling en snel beloop hebben bijvoorbeeld na een val of een blessure.

De klachten zijn:

  • Pijn. De pijn bevindt zich meestal in de lies, soms ook in de bil en kan uitstralen naar het bovenbeen en soms ook de rug. Tintelingen, krachtsverlies of een doof gevoel van de huid zijn hiervoor niet typisch en hebben meestal een andere oorzaak.
  • Belemmeringen bij het lopen (door pijn), vooral bij het starten met lopen. Ook de afstand die u maximaal kunt lopen neemt af.
  • Verstoorde nachtrust door de pijn.
  • Bewegingsbeperking. U kunt uw heup niet meer volledig strekken en buigen en/of u voelt een beperking in het naar binnen draaien van de heup. Ook is spreiden van de heup vaak niet meer volledig mogelijk.
image